Роден съм в Будапеща, произхождам от българско градинарско семейство и поради това името ми е българско. Основното и гимназиалното си образование завърших в Будапеща, в българското училище и за кратко време продължих учението си в Софийския университет „Климент Охридски”. Докторската си диплома получих в Будапещенския университет „Еотвьош Лорант по специалност „Държавни и правни науки”. За кратка време бях студент във Виенския университет. От 1990 година живея в гр. Фертьод и от тогава създадох няколко проспериращи фирми, които ръководя и сега.

Член съм през вече няколко избирателни цикъла на Българското малцинствено републиканско самоуправление в Будапеща, а също така работя в самоуправлението на гр.Фертьод като избран представител.

Говоря български на ниво майчин език,разбирам и говоря също и немски език.

От 1999 година работя като адвокат, в почти всички правни области. Работя по изключително много граждански,наказателни и административни дела.

От 2008 година специално се занимавам със гражданско процесуални, акцизни, митнически и данъчни дела. И сега със старание се занимавам с дела от такъв характер.

Осъществявал съм правно представителство по много дела от държавно значение в територията на наказателните и граждански правоотношения.

В процеса на работата ми съм подготвял и сключвал договори за покупко-продажба, дарения, наследствени, дружествени, за съпружеска недвижима собственост, за надстройка, преобразуване на парцели, като и сега редактирам в голямо число такива документи.

Създавал съм значителни число стопански дружества /Дружества с ограничена отговорност/, като в процес на тяхната промяна винаги съм ги представлявал пред съответните органи. След въвеждането на електронната администрация във фирмените дела, бюрото ми едно от първите премина на електронната фирмена администарция, което ускорява и прави по-сигурно учредяване не фирмите и промените в тях.

Създавал съм документите на много дружества, фондации, и други обществени организации и съм правил промени в техните документи. Нонпрофит обществените организации учредени от самоуправления съм обслужвал безплатно.

Обслужвал съм и обслужвам и сега много самоуправления във връзка с техните правни проблеми.

Irinkov Ügyvédi és Ingatlanközvetítő Iroda. Minden jog fenntartva. 2005-2021 v3.0