Ingatlan-ajánlatunk

Fekvés: Fertőhomok
Épült: 1978
Ár: 38 500 000 Ft ( EUR)
Típus: Családi ház Részletek »

Számít a költség, ha valaki a legjobbat akarja?

Költségek

Az ügyvédi munkadíj minden esetben szabad megállapodás tárgya. Konkrét árajánlat a konkrét ügy ismeretében adható.

Az ügyvédi kamara nem kötelezően betartandó (ajánlott) díjszabása olvasható lejjebb, mely tájékoztató jellegű (2009-es állapot szerint):

Ügyvédi díjszabás:

I. Ügyvédi munkadíj bírósági eljárásokban:

1. Nem peres eljárás:

 • Fizetési meghagyásos eljárás
 • Egyéb nem peres eljárás
 • Amennyiben az előbbi ügyekben a pertárgyértéke nem határozható meg 30.000,- Ft

2. Peres eljárás:

 • Közigazgatási határozat felülvizsgálati iránti per
 • TB határozat megtámadása iránti per
 • Amennyiben az előbbi pertípusokban a pertárgy értéke nem határozható meg 50.000,- Ft
 • Kártérítési perek
 • Kötelmi jogviszonyból származó perek
 • Munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek
 • Lakásügyi perek
 • Kisajátítási perek
 • Amennyiben az előbbi pertípusokban a pertárgy értéke nem határozható meg 50.000,- Ft
 • Tulajdonjoggal kapcsolatos perek
 • Házastársi és élettársi vagyonjogi perek
 • Öröklési perek
 • Szabadalmi, védjegy és szerzői jogi perek
 • Végrehajtási perek

Az egy éves tartás értékének figyelembevételével számított perek alapján

 • Gyermektartásdíj megállapítása
 • Gyermektartásdíj megszűntetése
 • Gyermektartásdíj felemelése
 • Házastársi tartás
 • Törvényen alapuló tartás
 • Társasági határozat megtámadása iránti per
 • Tag kizárása iránti per
 • Tagsági jogviszonyból származó egyéb perek
 • Amennyiben az előbbi 3 ügycsoportban a pertárgy értéke nem határozható meg 100.000,-

Tételes összegben meghatározott munkadíj

 • Gyermekelhelyezés és annak megváltoztatása 40.000,- Ft
 • Kapcsolattartás megállapítása és annak módosítása 20.000,- Ft
 • Szülői felügyelet megszűntetése 20.000,- Ft
 • Házasság felbontása 40.000,- Ft
 • Amennyiben az előbbi pertípusokat együttesen indítják meg 60.000,- Ft
 • Gondnokság alá helyezés iránti per 30.000,- Ft
 • Apaság megállapítása iránti per 50.000,- Ft
 • Személyi állapotra vonatkozó egyéb per 50.000,- Ft
 • Birtokháborítási per 40.000,- Ft
 • Személyiségi jogi per 50.000,- Ft

3. Ügyvédi munkadíj a perorvoslati eljárásokban

 • Fellebezés elsőfokú eljárásban irányadó munkadíj 50 %-a
 • Perújítás elsőfokú eljárásban irányadó munkadíj 100 %-a
 • Felülvizsgálat elsőfokú eljárásban irányadó munkadíj 100 %-a

4. Munkadíj büntetőeljárásban

Magánvádas eljárásban:

 • a feljelentő – sértett képviselőjeként min. 20.000,- Ft
 • a feljelentett védőjeként min. 20.000,- Ft

Közvádas eljárásban:

 • a nyomozati eljárásban a védelem ellátásáért min. 25.000,- Ft
 • bírósági védőként min. 25.000,- Ft
 • ha a védelem ellátása a nyomozati eljárástól kezdődően az elsőfokú bírósági ítélet meghozataláig tartó ügy min. 50.000,- Ft
 • sértetti képviselőként min. 15.000,- Ft

A fent ajánlott munkadíjak közvádas ügyekben, vétségi eljárásban irányadóak, büntetőeljárásban a munkadíjak minimum 50 %-kal magasabb összegben lennének kiköthetőek. A másodfokú bírósági eljárásban a fent ajánlott munkadíjak 50 %-a az irányadó. A fent írt munkadíjak nem tartalmazzák az ügy ellátásával szükségszerűen felmerülő költségtérítést, pl a BV intézetbe történő beutazás költségeit.

Amennyiben a fent írtak alapján az ügy jellege miatt a munkadíjkikötés akár a megbízó, akár a megbízott számára méltánytalan lenne, úgy ajánlott a munkadíjnak a védelem, illetve a sértetti képviselet ellátásával felmerülő időarányos kikötése azzal, hogy egy munkaóra díjazása elérje a minimum 5.000,- Ft-ot.

II. Ügyvédi munkadíj szerződéskötések esetében és társasági ügyekben

A munkadíjat növeli a 20 % Áfa és az Áfa összeggel növelt munkadíj 20 %-át kitevő költségátalány!!!

1. Adásvételi szerződés:

A munkadíjat a vételár alapján kell meghatározni

 • 10.000.000,- Ft-ig a vételár 1 %-a, de min. 30.000,- Ft
 • 10.000.000,- Ft felett 100.000,- Ft
 • + a 10.000.000,- Ft feletti rész 0,5 %-a, de min. 50.000,- Ft

2. Ingatlanok cseréje:

A munkadíj alapja a nagyobb értékű ingatlan ellenértéke az adásvételi szerződés díjszabásának megfelelően.

3. Közös tulajdon megszűntetése:

 • A munkadíj alapja a megosztásra váró közös vagyon értéke az adásvételi szerződés díjszabásának megfelelően.

4. Egyéb szerződés:

 • Ügyérték megállapítható: adásvételi szerződés díjszabásának megfelelően
 • Ügyérték nem állapítható meg: tevékenységre fordított idő a tanácsadás óradíjszabásának megfelelően

A munkadíj magában foglalja: Az ingatlan-nyilvántartást érintő változás bejegyzéséhez szükséges okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével és az ingatlannyilvántartási/illetékhivatali eljárásban való képviselettel összefüggő ügyvédi tevékenység ellenértékét, két óra tanácsadást és konzultációt. Az okiratok példányszáma: 5 példány.

5. Társasági ügyek:

Alapítás:

jogi személyiség nélküli társaság alapítása min. 50.000,- Ft

jogi személyiségű társaság alapítása

 • Korlátolt felelősségű társaság,
 • Közhasznú társaság min. 100.000,- Ft
 • Részvénytársaság, közös vállalat min. 200.000,- Ft
 • Alapítvány, egyesület alapítása min. 50.000,- Ft

Módosítás:

Jogi személyiség nélküli társaság

 • A társaság-alapítás esetén kiköthető munkadíj 30-70 %-a, a módosítás jellegétől függően min. 20.000,- Ft

Jogi személyiségű társaság

 • A társaság-alapítás esetén kiköthető munkadíj 30-70 %-a, a módosítás jellegétől függően min. 30.000,- Ft

Társaságok jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos tevékenység (végelszámolás).

Társaság-alapítás munkadíjával azonos összegű munkadíj.

A munkadíj magában foglalja: a társaság-alapítás cégbírósági bejegyzéséhez szükséges okiratok elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégbírósági eljárásban való képviselettel összefüggő ügyvédi tevékenység ellenértékét, két óra tanácsadást és konzultációt. Az okiratok pédányszáma: 5 példány.

III. Ügyvédi munkadíj a tevékenységre fordított idő alapján:

A tevékenységre fordított idő alapján megállapított ügyvédi munkadíjnál a munkadíjhoz hozzá kell számítani az előkészítéshez és a lebonyolításhoz szükséges időt. Az ügy bonyolultságától függően a díjszabás alapján megállapítható munkadíj legfeljebb kétszerese számítható fel.

 • Minden megkezdett óráért min. 15.000,- Ft
 • A tanácsadás minden megkezdett órája után 15.000,- Ft
 • Idegen nyelvű tanácsadás óradíja 20.000,- Ft

IV. Költségtérítés:

Az ügyvéd vagy a készkiadásait számolja el, vagy költségátalányt számít fel.

1. Készkiadás:

 • A készkiadások magukban foglalják a postai távbeszélő, utazási, szállás, leírási, másolási költségeket és a tevékenység ellátásával összefüggésben felmerülő egyéb költségeket.

2. Költségátalány:

 • A megbízás teljesítésével kapcsolatban a készkiadások tételes elszámolása helyett az ügyvédi munkadíj 20 %-át kitevő költségátalány számítható fel. A költségátalány az idegen nyelvű fordítás költségein kívül a megbízás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget magában foglalja.

Soproni irodánk

Irinkov Ügyvédi és Ingatlanközvetítő Iroda. Minden jog fenntartva. 2005-2020 v3.0